Home

Kachol Lawan is een stichting die het Joodse leven in Zwolle wil laten bruisen, vooral door het zingen van Joodse muziek gezongen in het Jiddisch, Ladino en Hebreeuws. Daarbij worden de Joodse feest- en gedenkdagen bezongen en soms met traditionele lekkernijen gevierd. Als de stemming ernaar is, wordt er zo nu en dan gedanst tijdens de zang.

Kachol Lawan betekent letterlijk Blauw Wit. Dit zijn de Joodse én de Zwolse kleuren, zodat de naam de verbinding tussen die twee gemeenschappen uitdrukt.

Het koor wordt geleid door een professionele koorleidster, Marie Hoogendam. Er wordt vierstemmig, zonder instrumentale begeleiding (a-capella) gezongen. De wens is om minimaal eenmaal per jaar op te treden.

Op dit moment bestaat het koor uit 9 leden en wil het graag uitbreiden. Het koor staat open voor zowel Joodse als niet-Joodse leden. Om mee te kunnen zingen hoef je geen auditie te doen. Heb je belangstelling, dan kan je bellen of mailen met Hanna Sijmons: 06 30 54 67 01 – info@kachollawan-zwolle.nl.

Er wordt gezongen op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Domusica (Dieze) aan de Radewijnstraat 10 in Zwolle.